Nyhetsbrev vecka 36, 2018

05 September 2018

Veckans nyhetsbrev anländer lite tidigare än vanligt och det har sin naturliga förklaring. Ni har säkert läst i media om att polisens avtal med Octet har löpt ut och att kontroller på väg inte kan utföras med Octet från och med 1 september.
Det förekommer uppgifter i Svensk Åkeritidning att polisen kan utföra en kontroll på de senaste 24 timmarna genom en utskrift från färdskrivaren, en så kallad remsa.
Dessa uppgifter är felaktiga och i lagtexten från SFS 2004:865,7 kapitlet förtydligar jag detta. Mer om det längre ner i texten.

Visst är det viktigt att polisen kan bevisa att en förare brutit mot regelverket och därmed också finna stöd att rapportera överträdelsen. Lika viktigt är det att föraren kontrolleras på ett korrekt sätt och där kan inte en utskrift från färdskrivaren säkerställa att kontrollen är fullgod. Ett av momenten i kontrollen är just att de digitala signaturerna skall kontrolleras. Detta kan enbart utföras med ett analysverktyg och fram till sista augusti var Octet det verktyg polisen använde för att utföra sina kontroller. Från och med 1 september har polisen ett nytt verktyg som heter Tachospeed. Polismyndigheten kommer under hösten att utbilda närmare 400 personer i det nya analysverktyget, men det uppstår en lucka i möjligheten att kontrollera förarnas kör- och vilotider innan utrustning och personal är i drift med det nya systemet.

Det är djupt olyckligt att polismyndigheten har skött övergången så dåligt, att det uppstår ett glapp i möjligheten att kontrollera kör- och vilotider. Visserligen kan man kontrollera de sparade datafilerna i efterhand vid en företagskontroll, men det gäller enbart de företag som finns inom landets gränser. Återigen hamnar de svenska åkeriföretag i ett ogynnsamt läge gentemot utländska aktörer.

Hur som helst – under den tidslucka som uppstår mellan Octet och Tachospeed kan alltså inte polisen utföra kontroller med hjälp av utskrifter, det finns helt enkelt inte stöd i lagen för detta. Det är oerhört viktigt att ni informerar era förare att INTE godta ett ordningsföreläggande gällande brott mot kör- och vilotider. Polisen har inget stöd att kontrollera, eller rapportera, brister i förarnas kör- och vilotider med mindre än att de använt ett analysverktyg. Fram till dess att polisen fått Tachospeed i drift kan alltså ingen förare rapporteras för brott mot kör- och vilotider.

 

Informera era förare om detta så snart som möjligt.
När polisen återigen fått ett analysverktyg i drift kan kontroller ske som vanligt!

Här nedan kan ni läsa den text i lagstiftningen som reglerar polisens och Transportstyrelsens möjlighet att utföra sina kontroller. De bärande orden är markerade med fet text.

 

7 kap. Kontroller

Allmänt

1 § Behörig kontrollmyndighet i fråga om kontroller på väg är Polismyndigheten. Behörig kontrolltjänsteman är en polisman eller bilinspektör. Behörig kontrollmyndighet i fråga om kontroller i företagets lokaler är Transportstyrelsen. Behörig kontrolltjänsteman är en särskilt förordnad tjänsteman vid styrelsen. (SFS 2014:1273)

3 § Behörig kontrolltjänsteman skall vara försedd med – en förteckning över det som skall kontrolleras enligt 8 och 9 §§ samt, vid kontroll i företags lokaler, även det som skall kontrolleras enligt 12 §, – utrustning för att kopiera, läsa och skriva ut uppgifter från den digitala färdskrivarens fordonsenhet och förarkort samt utrustning för att analysera sådana uppgifter eller sända uppgifterna till en central databas för analys, – utrustning för kontroll av färdskrivardiagramblad, – analysutrustning, med lämplig programvara, för att kontrollera och bekräfta digitala signaturer för uppgifter från den digitala färdskrivarens fordonsenhet och förarkort, samt – analysprogram som kan ge en detaljerad hastighetsprofil för ett fordon före kontroll av färdskrivaren.

 

För att vi skall kunna planera
lämpliga orter för höstens YKButbildningar,
maila gärna in ert
intresse. Vi återkommer så fort vi
har planerat in lämplig tid och
plats.
Maila till thomas@akaren.se

Åkaren i Sverige är till för er – vi för er talan.

Kent, försäkringsrådgivare. kent@akaren.se
Ari, medlemsförmåner, försäkringsrådgivare. ari@akaren.se
Gun, utbildningsansvarig, YKB, kör- och vilotider. gunvor@akaren.se
Thomas, sakkunnig yrkestrafik, kör- och vilotider. thomas@akaren.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.