Nyhetsbrev vecka 35, 2018

02 September 2018

Dom i Skaraborgs tingsrätt.

200 000 kronor i företagsbot!
Det blev domen hos Skaraborgs tingsrätt för det lettiska åkeri som ertappades med
manipulerad färdskrivare av polisen i Skara.

Bilderna är tagna av polisen och har publicerats i Sklt.

Polisen fattade misstankar om manipulation när flera förare loggat in i färdskrivaren under en tidsperiod, men fordonet hade inte flyttats, enligt färdskrivaren. Polisen tog fordonet i beslag och fann utrustningen som kopplats in i systemet för att manipulera informationen i färdskrivaren. Skaraborgs tingsrätt har nu fastställt domen till 200 000 kronor.

Med tanke på hur stora beloppen blir för bagatellfel i samband med den kontroll Transportstyrelsen gör i företagen, borde ett aktivt manipulerande av färdskrivaren ha ett ännu högre belopp, det tål att tänkas på. Hur som helst, det är bra när polisen uppdagar den här typen av brott och att det sedan håller hela vägen till en fällande dom. En stor eloge till poliserna, men också till den specialiståklagare som drev ärendet till en fällande dom.

 

Gratis YKB för pensionärer

Vi börjar få in anmälningar om pensionärer som vill återuppta sin YKB-behörighet. Under september skall vi dra igång projektet med gratis YKB till pensionärer som vill ingå i vår förarpool. Känner du någon pensionär som vill köra extra, tveka inte, kontakta oss!

För er andra som fortfarande är yrkesaktiva, boka in er på marknadens mest prisvärda YKButbildning. Vi kommer även ut till företagen och håller utbildningar i YKB om så önskas, boka därför in en kurs så snart ni kan!

 

För att vi skall kunna planera lämpliga orter för höstens YKB-utbildningar, maila gärna in ert intresse. Vi återkommer så fort vi har planerat in lämplig tid och plats.

Maila till thomas@akaren.se

Vi trycker på ett par viktiga saker angående den nya färdskrivaren!
I mars 2019 introduceras en ny färdskrivare i alla bilar som nyregistreras. Den nya skrivaren har en rad nya funktioner inbyggda i sig och det finns en nyhet som är särskilt viktig i sammanhanget.

För att kunna kopiera den nya färdskrivaren krävs ny utrustning som är anpassad för färdskrivaren enligt Annex 1c.
Det betyder i klartext – när ni får ett fordon med den nya färdskrivaren, måste ni också ha skaffat ett kopieringsverktyg som kan kopiera den nya generationen av färdskrivare. Tala med din återförsäljare i god tid, eller kontakta oss så hjälper vi dig. De gamla färdskrivarna fungerar som vanligt, det är den nya färdskrivaren som kräver annan utrustning.

Har ni analysfunktionen hos exempelvis IDHA-online eller Optac uppgraderas dessa automatiskt. Det gäller alltså analysfunktionen i de web-baserade analysverktygen, inte den utrusning ni kopierar färdskrivardata med.

Leverantörerna av analysfunktioner via webben kommer att anpassa analysfunktionen till de nya färdskrivarna. Det är något som leverantören ombesörjer. Möjligen kan det bli fråga om att uppgradera någon funktion, men det återkommer alla leverantörer till.

 

Ännu en olycka vid ett vägbygge!

För ett några dagar sedan inträffade ännu en olycka vid ett arbete som sker i anslutning till vägbanan. Det var en personbil som med full kraft kör rakt in i en TMA-bil. Kollisionen är så kraftig att TMA-skyddet deformeras fullständigt och föraren av personbilen fick klippas ut ur fordonet.

Lyckligtvis var det endast lindriga personskador i denna olycka, men det belyser än en gång hur viktigt det är att sänka farten på platser där det pågår arbete. Det spelar ingen roll om det är ett vägbygge, bärgning eller räddningsuppdrag, vi andra måste visa de som arbetar ute på vägen den respekt de förtjänar, de arbetar för vår skull.

Strax efter den här olyckan blir Åkaren uppringd av en förare som har sin arbetsplats ute på vägen och han berättar hur hans vardag ser ut. Nu har ett antal åkare och förare i hans område diskuterat hur man kan lösa problemet med fordon som kör på tok för fort förbi en arbetsplats.

Det har idéer om fartkamera placerad på arbetsplatsen och fysiska hinder. Det finns all anledning att ta dessa människors oro på allvar och diskutera hur vi skall lösa säkerheten på deras arbetsplatser. Åkaren kommer att lyfta den här frågan under hösten och vi vill gärna ha in fler synpunkter från er därute. Hör av er!

 

Arbetet för att få rimliga kontroller fortgår.

Likhet inför lagen är viktigt, långt mycket viktigare än man först kanske reflekterar över. Låt mig ta ett exempel för att visa vikten av ”likhet inför lagen”!

Runt om i landet står utländska fordon parkerade där det råder parkeringsförbud, eller så står de längre tid än de tillåtna 24 timmarna. I många fall bryter de mot reglerna kring möjligheten att ta den ordinarie veckovilan i hytten.

Är det någonting att bry sig om, eller riva upp himmel och jord för?
Frågan är berättigad och jag hävdar med bestämdhet att svaret är - ja! Det finns en mycket djupare betydelse i den här frågeställningen - låt mig förklara!

Internationell trafik är precis som det låter, internationell. Det innebär givetvis, att de aktörer som väljer att verka på den internationella marknaden också måste inrätta sig i de regler som finns gemensamt inom EU och i respektive land. Bryter man mot dessa regler får man också finna sig i att straffas enligt gällande lag. Då menar jag, att våra myndigheter också måste agera mot de utländska förare och åkerier som bryter mot lagar och regler. Att ett fordon kommer från ett utomnordiskt land skall inte vara ett skäl för att skriva av ett ärende. Är ett brott begånget, skall straff utdömas – punkt. I annat fall spelar de utländska i en annan division om de inte behöver följa regelverken och det är i längden ohållbart.

I samband med företagskontroller utdömer Transportstyrelsen sanktionsavgifter som kan uppgå till flera hundra tusen kronor för bagatellartade fel. Samtidigt kan en utländsk förare eller åkare undgå straff för att åklagaren inte anser det vara mödan värt att driva ärendet. (Undantaget den specialiståklagare som handlade ärendet med den manipulerade färdskrivaren i texten ovan.)

Hur många har inte vaknat med en parkeringsbot på rutan när man parkerat utanför den industri eller butik man skall lossa på morgonen? Rätt eller fel, det kan vi diskutera, men jag kommer strax till min poäng. Samtidigt som det svenska ekipaget får en parkeringsbot kan ett utländskt ekipage undgå en parkeringsbot, just för att det är utländskt – rimligt? Knappast, och det är här min poäng kommer.

Det finns ett regelverk som styr den yrkesmässiga trafiken och givetvis trafiken i övrigt. Utformningen av lagarna kan man naturligtvis ha synpunkter på, så är det. Däremot är det inte acceptabelt att lagstiftningen hanteras olika på grund av nationalitet på den som begår brottet.

Det här förhållandet är mycket allvarligt då det urholkar allmänhetens förtroende för rättsstaten. Tappar folket förtroendet för landets förmåga att upprätthålla lag och ordning, då är det ett direkt hot mot demokratin.
Skall staten eller kommunerna utdöma straff eller sanktionsavgifter, skall dessa böter eller sanktionsavgifter träffa lika och det får inte förekomma att några kan ”glida” förbi lagstiftningen.

 

Åkaren i Sverige är till för er – vi för er talan.

Kent, försäkringsrådgivare. kent@akaren.se
Ari, medlemsförmåner, försäkringsrådgivare. ari@akaren.se
Gun, utbildningsansvarig, YKB, kör- och vilotider. gunvor@akaren.se
Thomas, sakkunnig yrkestrafik, kör- och vilotider. thomas@akaren.se

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.