Nyhetsbrev vecka 34, 2018

26 Augusti 2018

Elmia Lastbil 2018 är avslutad – och vilken mässa!

Intresset för Åkaren i Sverige var stort och många besökte oss i montern för att ansluta sig eller för att diskutera åkerinäringens villkor.
För oss som stod i montern var det roligt att så många visade oss intresse och att de uppskattade att vi tar ”fighten” för landets åkerier.

 

 

Här är Thomas i diskussionstagen med några mässbesökare.

Det som tilldrog sig stort intresse var vårt synnerligen konkurrenskraftiga pris på YKB-kurser, vilket naturligtvis är fantastiskt roligt. Under hösten kommer vi att erbjuda fler YKButbildningar på fler platser i landet. Dessutom kommer Åkaren att sjösätta projektet med YKB-utbildningar för pensionärer.

 

 

För att vi skall kunna planera lämpliga orter för höstens YKB-utbildningar, maila gärna in ert intresse. Vi återkommer så fort vi har planerat in lämpliga orter.

Maila till thomas@akaren.se

På tal om förmånliga priser, Ni har väl inte missat våra fina erbjudanden när det gäller försäkringar, bränsle, telefoni, mm.

 

Ny färdskrivare på gång!

I mars 2019 introduceras en ny färdskrivare i alla bilar som nyregistreras. Den nya skrivaren har en rad nya funktioner inbyggda i sig och det finns en nyhet som är viktig i sammanhanget.
För att kunna kopiera den nya färdskrivaren krävs en ny utrustning som är anpassad för färdskrivaren enligt Annex 1c.
Har ni analysutrustning hos exempelvis IDHA-online eller Optac uppgraderas dessa automatiskt.

 

Bland de nya funktionerna i den nya färdskrivaren återfinns exempelvis att platsen registreras i samband med att kortet sätts i eller tas ut ur färdskrivaren. Dessutom registreras positionen var tredje timma. Notera dock, att start respektive slutland måste registreras på vanligt sätt av föraren. Att registrera start respektive slutland skall göras för att tidsätta arbetspasset början och slut.

Trots att det blir en GPS-notering i färdskrivaren skall alltså en manuell registrering ske av föraren. En annan funktion som kommer att vara inbyggd i färdskrivaren är kontrollmyndighetens möjlighet att fjärravläsa vissa uppgifter utan att stoppa fordonet.

Exempel på uppgifter som kommer att kunna avläsas är:

Finns förarkort placerat i färdskrivaren? (Vems förarkort framgår inte).

Aktuell aktivitet.

Eventuella felkoder. (Manipulation)

För en kontroll krävs alltjämt att fordonet stoppas, den nya funktionen skall vara en sållningsfunktion.

 

Polisen får ny kontrollutrustning

Polisen har under många år använt Octet för att kontrollera förarnas kör- och vilotider, men vid kommande månadsskifte tas Octet ur drift. Istället skall ny utrustning tas i bruk och enligt uppgift skall den vara bättre än Octet. Dock finns ingen överlappning mellan de olika utrustningarna i polisens yttre tjänst. Octet skall användas i de ärenden som är påbörjade och till dess de är avslutade.

Det nya systemet är ännu inte i drift och några utbildningar för personal i yttre tjänst är ännu inte genomförda. (Statlig verksamhet i ett nötskal).

 

 

Arbetet för att få en rimlig företagskontroll fortgår alltjämt.

Vi arbetar med företag som fått kontroll i företaget och Åkaren biträder i arbetet med att överklaga. Nya ärenden tillkommer hela tiden.

Men det stannar inte där, vi driver också ett intensivt opinionsarbete för att få en ändring till
stånd.

 

Åkaren i Sverige är till för er.

Kent, försäkringsrådgivare. kent@akaren.se
Ari, medlemsförmåner, försäkringsrådgivare. ari@akaren.se
Gun, utbildningsansvarig, YKB, kör- och vilotider. gunvor@akaren.se
Thomas, sakkunnig yrkestrafik, kör- och vilotider. thomas@akaren.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.