Möte med Transportstyrelsen

06 November 2020

Den 14 oktober deltog jag i ett skype möte med Transportstyrelsen som sammankallande. Frågor om både gods och buss kom upp på agendan. TS redovisade för sitt pågående arbete bland annat tillsyns stategin med polisen nu när mobilitetspaketet är i hamn. 

Cabotagebegränsningen om tre transporter kvarstår, karensdag om 4 dygn efter avlsutad cabotagetransport och att beställaransvaret införs. Problemet blir som vi tidigare hört att kontollera alla delar. 

TS arbetar också med förändringar ang kör och vilotidsreglerna. De ska bli bättre på att komma åt det medvetna fusket. De ska hjälpa de seriösa åkerierna och inte gå så hårt åt dem. De ska ha en effektivare handläggning av ärenden. De ska samarbeta mer med Tillstånd i Göteborg och se när åkerier ändrar ägarstruktur och bli bättre på att följa upp detta för att undvika oseriösa aktörer. Om körning på annans kort förekommer på åkerier ska det gå till prövning av trafikansvarig. De säger sig ha blivit bättre på att upptäcka när förare kör på annans kort.

Man kommer att försöka stötta o hjälpa åkerier mer med bland annat instruktionsfilmer om hur åkeriet ska agera vid en tillsyn. Man kommer att ta bort sanktionsgrundande övertädelsen att ta ur sitt kort under dagen. De kommer att skriva om lagen för att allt ska vara korrekt.

Jag pratade med Thomas Morell om detta i går och det är som han säger att man behöver inte skriva om några lagar det är bara att läsa lagtext på rätt sätt så är det ingen överträdelse. Ja vi får se om det blir märkbart med dessa ändringar eller om det kommer att vara lika svårt i fortsättningen att försöka bevisa att man driver sitt åkeri seriöst och ändamålsenligt.

Ha en go helg!

Gunsan

Åkaren I Sverige AB

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.