Utbildingar

30 Mars 2020

Vi informerar om läget inför planerade eller kommande kurser i samband med samhällsläget och smittskyddsmyndighetens förordningar.

I dags läge håller vi kurser som planerat. Myndigheterna har idag meddelat om maximalt 50 personer i olika sammanhang som t.ex. vår verksamhet. Våra kurser kommer i dagsläget att ligga kring maximalt 20 deltagare. Om förändringar sker med hänsyn till situationen i samhället så informerar vi återigen på nytt. Avstämning kommer också att ske strax innan vardera nya kursdagar framöver

Vad skiljer sig då i övrigt från tidigare?

OBSERVERA.. att deltagare som känner symptom på sjukdom inte ska närvara på kurser som planeras tills vidare. Detta gäller även lindriga symptom.

Calle och Gunsan

Vi har beslutat att ställa in mötet de 28 mars pga rådande omständigheter. Vi kommer ändå att försöka prestera en skrivelse via mail mellan åkare. Är du intresserad av att vara med i mailgruppen så hör av dig till gunvor@akarensverige.se.

 

På grund av rådande situation gäller nu följande undantag.

Transportstyrelsen beslutar om undantag från kör- och vilotidsförordningen
Transportstyrelsen beslutar idag den 16 mars 2020 att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av pågående covid-19-pandemi.
– Den pågående covid-19 pandemin utgör en extraordinär omständighet och för att underlätta för transportföretagen har vi beslutat att tillfälligt medge undantag från regelverket under en period av 30 dagar, säger avdelningsdirektör Petra Wermström, Väg och järnväg.

Beslutet ger vissa lättnader i regelverket och en kopia av beslutet ska medföras i fordonet och kunna uppvisas vid en kontroll.

Den som vill åberopa Transportstyrelsens undantag måste medföra myndighetens beslut vid färd och kunna visa upp det för behörig kontrolltjänsteman för kontrollperioden (28 dagar). Kopiorna ska därefter bevaras hos transportföretaget i ett år efter det att undantaget åberopats.

 Hämta kopia på detta beslut på Transportstyrelsen hemsida om du kommer att nyttja det.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mötet i Stockholm kommer att hållas på Good Mormning Hotel i Hägersten.

Datumet är Lördagen den 28 mars och tiden kl 10,00- ca 14,00.

Avbrott för lunch kl 12,00.

Hjärtligt Välkomna!

Vi kallar till ett möte den 28 Mars i Stockholm.

Transportstyrelsens Tillsyner. Dags att sätta ner foten. Thomas Morell och Gunvor Karlsson Åkaren i Sverige AB.

Är du åkare och har svårt att förstå Transportstyrelsens tolkning av lagar och regler så är du hjärtligt välkommen att ansluta dig till detta möte.

Vi kommer att sätta samman en skrivelse till Transportstyrelsen med ett antal fall där de inte följt lagar och regler vid tillsyner. Har du haft en tillsyn och anser att du blivit feltolkad av Transportstyrelsen så hör av dig till oss.

Plast och tid kommer...

Maila mig!

Gunvor@akaren.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.